Iskop i odmuljivanje kanala, uklanjanje divljih deponija